Skip Navigation Links
หน้าหลัก
ค้นหาExpand  ค้นหา
เพิ่มข้อมูล
ติดต่อเรา
  เข้าสู่ระบบ  
หน้าหลัก :
 
ผลงานวิจัย ค้นหาจาก:
 
 กลุ่มวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ ม.ร.
กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล
กลุ่มวิจัยไลเคน
ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระดับภูมิภาคและพลังงานทดแทนมหาวิทยาลัยรามคำแหง (RU-CORE)
ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books)
ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็ม (e-Journals)
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (e-Theses)
บริการระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan Service)
 
 
ลำดับชื่อเรื่องผู้แต่งภาควิชาปีที่พิมพ์ประเภทสิ่งพิมพ์ระดับดูข้อมูล
1 Diseases and compromised health states of massive Porites spp. in the Gulf of Thailand and the Andaman Sea Samsuvan, Watchara; Yeemin, Thamasak; Sutthacheep, Makamas; et al.ภาควิชาชีววิทยา2562วารสารระดับนานาชาติ
2 The Musical Scale and Harmonic of Thai Flute : Piang-Au PVC. Suksan Suwanarat and Nipon Thangprasertภาควิชาฟิสิกส์2559Proceedingsระดับชาติ
3 Acoustic Analysis of Song from Thai Bird Nipon Thangprasert, Suksan Suwanarat, Supaporn Kaewsakda, Worawan Tontiwat, Veeradate Piriyawong, Chanin Potisukภาควิชาฟิสิกส์2559Proceedingsระดับชาติ
4 โรคจมูกอักเสบเหตุภูมิแพ้ในเชิงทฤษฎีการแพทย์แผนไทย ศศิธร ตัณฑวรรธนะ ประสิทธิ์ บุญไทย สุภาวดี ตรีรัตนถวัลย์ ณัฐวรรณ วรพิสุทธิวงศ์ ชมลรรค กองอรรถ พิตรพิบูล ธารภูธรรสาขาวิชาแพทย์แผนไทย2562Proceedingsระดับชาติ
5 การศึกษาความวิตกกังวลของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มีต่อปริมาณรังสีการแพทย์ ธวัช สิริวิลาสลักษณ์ วิยะดา เสนาะสันต์ คณิต พงษ์พิริยะเดชะ เภาวรินทร์ ขยายวงศ์ พิทยา สีสด พิชาญ แก้วพุกัมสาขาวิชารังสีเทคนิค2562Proceedingsระดับชาติ
6 Analysis of rainfall oscillations at songkla province in Thailand using wavelet Transform Nipon Thangprasert and Suksan Suwanaratภาควิชาฟิสิกส์2559Proceedingsระดับชาติ
7 Monitoring of coral communities in the inner Gulf of Thailand influenced by the elevated seawater temperature and flooding Pengsakun, Sittiporn; Yeemin, Thamasak; Sutthacheep, Makamas; et al.ภาควิชาชีววิทยา2562วารสารระดับนานาชาติ
8 Composition and abundance of decapod crustaceans on dead colonies of the coral Pocillopora damicornis at Mu Ko Aangthong, Surat Thani Province. Niyomthai, P., Thummasan, M., Ruangthong, C., Yeemin, T., Sutthacheep, M.ภาควิชาชีววิทยา2559Proceedingsระดับชาติ
9 Application of Daubechies wavelet to decompose the temperature time series over Thailand Supanya Boonprasit Suksan Suwanarat Panatcha Anusasanananภาควิชาฟิสิกส์2562Proceedingsระดับชาติ
10 Composition of meiofaunal communities at Mu Ko Angthong National Park, Surat Thani Province Rongprakhon, S., Yeemin, T., Ruangthong, C., Suthacheep, M., Thummasan, M.ภาควิชาชีววิทยา2559Proceedingsระดับชาติ
11 Ecology of Pinnidae (Mollusca: Bivalvia) from the Gulf of Thailand Printrakoon, Cheewarat; Roopnarine, Peter D.; Yeemin, Thamasakภาควิชาชีววิทยา2562วารสารระดับนานาชาติ
12 Composition and diversity of zooplankton in coral communities at Mu Ko Chang, Trat Province Muresare, O., Chamchoy, C., Ruangthong, C., Sutthacheep, M., Yeemin, T.ภาควิชาชีววิทยา2559Proceedingsระดับชาติ
13 Abundance and composition of macrofauna on sandy beaches at Pak Nam Prasae and Hat Mae Rum Peung, Rayong Province Jungrak, L., Phanthewee, W., Yeemin, T., Sutthacheep, M., Samsuvan, W.ภาควิชาชีววิทยา2559Proceedingsระดับชาติ
14 The distribution of horse mussel Modiolus modulaides on the west side of Ko Maphao, Phuket, the Andaman Sea Rattanasri, I., Sutthacheep, M., Yeemin, T., Jungruk, L., Phanthewee, W.ภาควิชาชีววิทยา2559Proceedingsระดับชาติ
15 Bioerosion by the sea urchin (Diadema setosum) in coral communities at Ko Ngam Yai, Chumphon Province Paodung, S., Chamchoy, C., Ruangthong, C., Pengsakun, S., Sutthacheep, M. Yeemin, T.ภาควิชาชีววิทยา2559Proceedingsระดับชาติ
16 Associated crustacean decapods on Pocillopora damicornis after the 2010 coral bleaching event in the Gulf of Thailand Thummasan, M., Yeemin, T., Sutthacheep, M., Yucharoen, M.ภาควิชาชีววิทยา2559Proceedingsระดับชาติ
17 ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพืชวงศ์ชิงต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Fusarium sp. สาเหตุโรคเหี่ยวแคนตาลูปในห้องปฏิบัติการ อ.ดร.จำเริญ บัวเรืองสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม2562Proceedingsระดับชาติ
18 Spatial and temporal variations of juvenile coral densities at Mu Ko Similan, the Andaman Sea following the 2010 coral bleaching event Putthayakool, J., Plangngan, P., Yeemin, T., Sutthacheep, M., Samsuvan, W., Chamchoy, C.ภาควิชาชีววิทยา2559Proceedingsระดับชาติ
19 Assessing long-term coral recovery at Mu Ko Surin, the Andaman Sea after the 2010 coral bleaching event Pengsakun, S., Yeemin, T., Plangngan, P., Sutthacheep, M., Putthayakool, J., Klinthong, W.ภาควิชาชีววิทยา2559Proceedingsระดับชาติ
20 Coral recruitment on settlement plate experiments in coral communities at Mu Ko Samet, Rayong Province Aunkhongthong, W., Yeemin, T., Sutthacheep, M., Klinthong, W., Niemsiri R. ภาควิชาชีววิทยา2559Proceedingsระดับชาติ
12345678910...
แหล่งทุนวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (สวพ.)
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)
ระบบบริหารงานวิจัยอัจฉริยะ (TIRAs)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 
 
ผลงานวิชาการ:   ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร